Publications

International Publications

 • Dal T, Önerci M, Çağlar M. Mucociliary function of maxillary sinuses after restoring ventilation: A radioisotopic study of the maxillar sinus. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 254 (4): 205-207, 1997.
 • Dal T, Özlüoğlu LN, Ergin NT. The canalith repositioning maneuver in patients with benign positional vertigo. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 257 (3): 133-136, 2000.
 • Dal T, Demirhan B. Reconstruction of tracheal defects using dehydrated human costal cartilage: An experimental study in rats. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 123 (5): 607-612, 2000.
 • Ruacan Ş, Önerci M, Gedikoğlu G, Dal T. Liposarcoma of the cheek: Report of acase. Journal of Oral Pathology and Medicine, 22(1): 46-47, 1993.
 • Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T. Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flap in rabbits. Ann Otol Rhinol Laryngol, 107:571-574, 1998.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu LN. Ist ein druckverband nach ohroperationen notwendig? Oto-Rhino-Laryngologia Nova, 8: 304-307, 1998.
 • Cakmak O, Bircan S, Buyuklu F, Tuncer I, Dal T, Ozluoglu LN. Viability of crushed and diced cartilage grafts: a study in rabbits. Arch Facial Plast Surg. Jan-Feb;7(1):21-6. 2005
 • Genc E, Hanci D, Ergin NT, Dal T. Can mucosal sealing reduce tonsillectomy pain?: Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Apr;70(4):725-30. Epub 2006 Jan 18. 2006
 • Elsurer C, Hancı D, Cakir A, Dal T. Isolated intraosseous lipoma of the ethmoid sinus. J Craniomaxillofac Surg 41 (8): 718-20, 2013
 • Dal T, Bahar S. The clinical outcomes of using a new cross-linked hyaluronan gel in endoscopic frontal sinus surgery, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. DOI 10.1007/s00405-017-4638-0, Published Online June 2017

National Publications

 • Dal T, Önerci M. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve allerji. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1 (4): 284-287, 1993.
 • Dal T, Ergin NT. Fasiyal sinir paralizilerinde tanı ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E9-E12, 1996.
 • Dal T, Ergin NT. Derin boyun infeksiyonları. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (10): 611-615, 1996.
 • Dal T, Ergin NT. Subkondiller mandibula fraktürlerinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulaması: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni 3(2): 52-55, 1996.
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998.
 • Dal T, Arıkan Ü, Akkuzu B, Ergin T. T-Hücreli nazal lenfoma: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni, 5(2): 49-52, 1998.
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu LN. Endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastalarda anterior rinomanometri bulguları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(2): 120-123, 1998.
 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999.
 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000
 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000.
 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000.
 • Dal T, Ergin NT, Demirhan B, Özcan G. Mandibula keratokisti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 136-139, 1997.
 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998.
 • Ergin NT, Dal T. Baş dönmesine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E6-E8, 1996.
 • Ergin NT, Dal T. Paranazal sinüslerin kronik inflamatuar patolojilerine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi 8 (6): 375-6, 1995.
 • Koç C, Ergin NT, Dal T, Demirhan B, Özdem C. Eksperimental trakea defektlerinin onarımında kıkırdak otogreft kullanımı. Kulak Burun Boğaz Bülteni, 3 (1): 4-8, 1996.
 • Ataman M, Sennaroğlu L, Dal T: Akut otitis media tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 4 (9): E3-E4, 1991.
 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (I). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (9): E3-E20, 1992.
 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (II). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (10): E3-E16, 1992.
 • Ergin NT, Dal T. Uvulopalatofaringoplasti sonrası erken dönemde solunum yolu obstrüksiyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 4 (3): 244-246, 1996.
 • Ergin NT, Dal T. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda mikobakteriyel servikal lenfadenit. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık; Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 9 (1):22-25, 1996.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L, Demirhan B. Larinks’de bazaloid skuamoz hücreli kanser. KBB Bülteni 4(2): 47-49, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda karşılaşılan komplikasyonlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5:122-126, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Orta kulak ve mastoid cerrahisinden sonra mastoid sargı uygulanmalı mı? KBB İhtisas Dergisi 4 (2): 81-84, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Demirhan B. Endometrial adenocarcinoma with metastasis to the neck – A case report. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 19-21, 1997
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu LN. Anterior Rhinomanometry in immunosupressed patients. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 28-32, 1997
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998
 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998
 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999
 • Ergin NT, Dal T. Lower Cranial Neuropathy due to Amyloidosis Associated with Familial Mediterranean Fever. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37 (1-2): 15-17, 1999
 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000
 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000
 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000
 • Ergin T, Dal T, Genç E, Hancı D, Karaarslan E. Tinnitus nedeni olarak transvers sinüs darlığı ve dilate sigmoid sinüs. Otoskop Dergisi 6 (3): 87-91, 2005
 • Akyol S. B., Dal T, Hafız G. Sessiz sinüs sendromu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 49 (2): 30-32, 2011
 • Dal T, Bahar S. Siyalendoskopi Komplikasyonları. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 11 (3): 173-176, 2015

Book Chapters

 • Dal T. Yara İyileşmesi. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 48-50. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Şok. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 84-90. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Odontojenik Tümör ve Kistler, Çene Tümörleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 379-383. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Mandibula Fraktürleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 441-448. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Zigoma, Maksilla ve Orbita Fraktürleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 448-452. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Enfeksiyöz Rinitler. Önerci M. Ed. Alerjik Rinosinüzitler, pp: 169-181. Rekmay Ltd. Ankara, 2002.
 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz Acilleri. Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi, pp: 409-421. Hekimler Yayın Birliği, Medikomat, Ankara 1995.

Presentations

National Congress Presentations

 • Ergin NT, Dal T. Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonları ve Etmoidal Polip Vakaları. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995 ANTALYA
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Benign paroksismal pozisyonel vertigoda kanalit repozisyonu manevrasının sonuçları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, ANTALYA
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu L: Periferik fasial sinir paralizilerinde gadolinium MRI bulguları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, ANTALYA
 • Maral T, Dal T, Borman H, Akınbingöl G, Özcan G. Nazoplasti, nazoseptoplasti ve septoplasti sonrası havayolunun anterior rinomanometreyle değerlendirilmesi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi 21-24 Nisan 1998, İSTANBUL
 • Can U, Benli S, Özlüoğlu LN, Dal T, Akkuzu B, Zileli T. Benign pozisyonel vertigoda Epley manevrası ile tedavi sonuçları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, BURSA
 • Akpek E, Dal T, Şekerci S, Pirat A, Aslan G. Trakeal rezeksiyon ile tedavi edilen entübasyona bağlı stenoz. XXXII: Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, ANTALYA
 • Ergin NT, Dal T, Akkuzu B. Primer açık teknik rinoplasti: 140 Olgunun analizi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
  Ergin NT, Bavbek M, Dal T, Altınörs N. Transnazal endoskopik pituiter cerrahisi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
 • Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Fışıloğlu A. Endolenfatik hidrops tedavisinde intratimpanik gentamisin uygulaması sonuçları. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
 • Akkuzu B, Özlüoğlu L, Dal T, Yılmaz İ. Benign pozisyonel vertigo olgularında etiolojik faktörler ve kanalit repozisyon manevrası ile tedavi sonuçlarımız.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR

International Congress Presentations

 • Öğretmenoğlu O, Önerci M, Hoşal Ş, Ergin T, Dal T. Prolonged endotracheal intubation. XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993, Istanbul-TURKEY
 • Çağlar M, Dal T, Önerci M, Ulutunçel N, Bekdik CF. The evaluation of the maxillary sinus drainage with Technetium-99m DTPA in patients with chronic maxillary sinusitis after functional endoscopic sinus surgery. The Society of Nuclear Medicine 41st Annual Meeting, 5-8 June 1994, Orlando, Florida-USA
 • Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T. Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flap: An Experimental Study in Rabbits. 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, 9-14 June 1996, BUDAPEST
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu L. Anterior rhinomanometry in endoscopic sinus surgery patients. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Anterior rhinomanometry in primary and revision septoplasty. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Özlüoğlu LN, Dal T, Ergin NT. Canalith Repositioning Maneuver in Benign Positional Vertigo. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Ergin NT, Şafak F. Ethiological factors in benign positional vertigo and effects on canalith positioning maneuver. Politzer Society-International Society for Otological Surgery XXI. Annual Meeting, 7-11 June 1998, Antalya-TURKEY
 • Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Dal T, Ergin NT, Şafak F. Hearing preservation surgery in acoustic neuroma and satisfaction of the patient. Politzer Society-International Society for Otological Surgery XXI. Annual Meeting, 7-11 June 1998, Antalya-TURKEY
TOP